หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อสังกัดหน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้

สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
สังกัดสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สังกัดฝ่ายการพิมพ์
สังกัดกองศัลยกรรม (นักกายภาพบำบัด) ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองพยาบาล ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองรังสี ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองศัลยกรรม (แพทย์) ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองบัญชีและการเงิน ฝ่ายการแพทย์
สังกัดฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2229-1839 ,0-2229-1165 และ 0-2229-1188 ในเวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.

..เพิ่มเติม..