หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยสท. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย นายอำเภออุทัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทัย (หลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..