หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/30/66

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/30/66

..เพิ่มเติม..