หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 ม. จำนวน...

ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 ม. จำนวน 206,250 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..