หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่และเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบวองแบบ IN-LINE ยี่ห้อ DOMINO (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่และเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบวองแบบ IN-LINE ยี่ห้อ DOMINO (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..