หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (รร.1, 2 และ 3) ซื้อ Tobacco Flavour 005 จำนวน 700 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (รร.1, 2 และ 3) ซื้อ Tobacco Flavour 005 จำนวน 700 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..