หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดคุณภาพทางฟิสิกส์ของก้นกรองและบุหรี่ จำนวน  2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดคุณภาพทางฟิสิกส์ของก้นกรองและบุหรี่ จำนวน  2 เครื่อง

..เพิ่มเติม..