หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 504 จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 504 จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..