หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาและตรวจสอบห้องพร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องสารปรุง จำนวน 3 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2567

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาและตรวจสอบห้องพร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องสารปรุง จำนวน 3 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2567

..เพิ่มเติม..