หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

..เพิ่มเติม..