หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ๒ รายการ จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14 กรกฎาคม...

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ๒ รายการ จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งฯ

..เพิ่มเติม..