หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) ๔ รายการ เครื่อง LC-MS-MS ๑ รายการและจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) ๔ รายการ เครื่อง LC-MS-MS ๑ รายการและจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

..เพิ่มเติม..