หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg. จำนวน  1 รายการ (ภ0961/66)...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg. จำนวน  1 รายการ (ภ0961/66) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..