หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

..เพิ่มเติม..