หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน ๑๐ รายการ (๑๕๐...

จ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน ๑๐ รายการ (๑๕๐ ลูก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..