หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทำความสะอาดท่อเติมอากาศบริสุทธิ์และทำความสะอาดเครื่องโบลเวอร์ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทำความสะอาดท่อเติมอากาศบริสุทธิ์และทำความสะอาดเครื่องโบลเวอร์ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..