หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..