หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 199,981,600 ชิ้น

..เพิ่มเติม..