หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น 10 กรกฎาคม 2566

ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น 10 กรกฎาคม 2566

..เพิ่มเติม..