หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.66

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิ.ย.66

..เพิ่มเติม..