หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระเบียงทางเดินและซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งด้านหลังหน่วยไตเทียม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระเบียงทางเดินและซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งด้านหลังหน่วยไตเทียม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..