หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เปิดหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เปิดหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) 

สถานที่อบรม สาขา 122 โรงงานยาสูบ ห้องสมุด ชั้น 3 ร.พ.สวนเบญจกิติ ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..