หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WIFI) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 6 ก.ค.2566

(ร่าง TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WIFI) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 6 ก.ค.2566

..เพิ่มเติม..