หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) จำนวน 3 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน...

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) จำนวน 3 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..