หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา9. (งบปี 66) ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม...

9. (งบปี 66) ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 12,006,400 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2,3

..เพิ่มเติม..