หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1 เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1 เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก  

..เพิ่มเติม..