หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ กับการจัดซื้อรายการ ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ กับการจัดซื้อรายการ ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

แบบ รร.1,แบบ รร.2 และแบบ รร.3

..เพิ่มเติม..