หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุตะวันออก ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุตะวันออก ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..