หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 501 จำนวน ๑,๒๕๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 501 จำนวน ๑,๒๕๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..