หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานชั่วคราวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานชั่วคราวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..