หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองของ Air Compressor No.1-6 และ Air Dryer No.1-6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองของ Air Compressor No.1-6 และ Air Dryer No.1-6

..เพิ่มเติม..