หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างชุดแท่นยืนทำงาน (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างชุดแท่นยืนทำงาน (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..