หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่าง ๆ ภายในตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่าง ๆ ภายในตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..