หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. X 330 ม. จำนวน 6,400 ม้วน

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. X 330 ม. จำนวน 6,400 ม้วน

..เพิ่มเติม..