หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับความคิดเห็น วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับความคิดเห็น วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ร่างประกาศ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 มิถุนายน 2566

..เพิ่มเติม..