หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ จัดซื้อรายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ จัดซื้อรายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..