หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ร่าง tor) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ IP Phone ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2566

(ร่าง tor) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ IP Phone ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2566

..เพิ่มเติม..