หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ และสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย หารือร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย

ผู้ว่าการ และสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย หารือร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ วีระกุล หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย และทีมงาน หารือร่วมกับผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เกี่ยวกับปัญหาบุหรี่เถื่อนในประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เถื่อนแก่สมาชิกและร้านค้า โดย ยสท. เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและประโยชน์ต่อประเทศ จึงมีการวางแผนบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับสมาคมฯ ในอนาคต ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..