หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำคลังพัสดุ B04, B06 และ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำคลังพัสดุ B04, B06 และ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/06/66

..เพิ่มเติม..