หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศร่าง TORร่าง TOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14...

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14 มิ.ย. 2566

..เพิ่มเติม..