หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..