หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น 9 พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม. จำนวน...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น 9 พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม. จำนวน 1 งาน)

..เพิ่มเติม..