หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อเติมอากาศบริสุทธิ์และทำความสะอาดเครื่องโบลเวอร์ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อเติมอากาศบริสุทธิ์และทำความสะอาดเครื่องโบลเวอร์ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..