หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็นเครื่อง BAND COOLER (๑๒๒.๐๐/๑) ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็นเครื่อง BAND COOLER (๑๒๒.๐๐/๑) ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..