หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก รับ-ส่งเอกสาร โดยรถจักรยานยนต์ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก รับ-ส่งเอกสาร โดยรถจักรยานยนต์ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..