ซื้อ Sorbitol จำนวน 540 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..