หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานสอบเทียบหัววัดความชื้น จำนวน 33 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานสอบเทียบหัววัดความชื้น จำนวน 33 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..