หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกำจัดไอระเหย (Activated Carbon) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกำจัดไอระเหย (Activated Carbon) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..