ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องป้อนรางก้นกรอง MAGOMAT-80 No.3, 4 และเครื่องส่งก้นกรอง FILTROMAT S2A No.3, 4 ที่ กองผลิตก้นกรอง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..