หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ยกเลิกเอกสารประกาศราคา)ฝจพ.b.๐๒/๐๕/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบฯ2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 66049365473

(ยกเลิกเอกสารประกาศราคา)ฝจพ.b.๐๒/๐๕/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบฯ2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 66049365473

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย
ประกาศประกวดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบฯ 2567
ยกเลิกเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่น ๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..